Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Kierownictwo urzędu


Marcin Orzeszek

Burmistrz Ząbkowic Śląskich

Godziny pracy

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • Poniedziałek: 7.00 – 15.00

  • Wtorek: 07.00 – 18.00

  • Środa: 7.00 – 15.00

  • Czwartek: 7.00 – 15.00

  • Piątek: 7.00 – 15.00

Ważny komunikat

Komunikat Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 24 maja 2018 roku

sprawie zamiaru przeprowadzenia oceny aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie dla obszaru położonego przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich link

więcej o informacji: Komunikat Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 24 maja 2018 roku

Nieruchomości do sprzedaży

Adres nieruchomości: Pawłowice, działka nr 364/3 AM-1 o pow. 0,0844 ha

Adres nieruchomości Pawłowice, działka nr 364/3 AM-1 o pow. 0,0844 ha

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pawłowicach, stanowiącej działkę nr 364/3 AM-1 obręb Pawłowice o pow. 0,0844 ha

Typ przetargu Przetarg ustny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 4 200 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: Pawłowice, działka nr 364/1 Am-1 o pow. 0,0530 ha

Adres nieruchomości Pawłowice, działka nr 364/1 Am-1 o pow. 0,0530 ha

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pawłowicach, stanowiącej działkę nr 364/1 AM-1 obręb Pawłowice o pow. 0,0530 ha

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 4 200 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: Ząbkowice Śląskie, ul. Batalionów Chłopskich 1/6 w działce mr 10/21 AM-4 o pow.0.0129 ha

Adres nieruchomości Ząbkowice Śląskie, ul. Batalionów Chłopskich 1/6 w działce mr 10/21 AM-4 o pow.0.0129 ha

Przetarg na sprzedaż budynku garażowego o pow. użytkowej 16,18 m2 położonego w zespole garaży przy ul. Bartosz Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich w Ząbkowicach Śląskich z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1/6 w działce nr 10/21 AM-4 obręb Osiedle Wschód o pow. 0.0129 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00041893/6

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 17 000 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: Ząbkowice Śląskie, ul.Bartosza Głowackiego 1/10 udziału w działce nr 10/18 AM-4 o pow. 0.0189 ha

Adres nieruchomości Ząbkowice Śląskie, ul.Bartosza Głowackiego 1/10 udziału w działce nr 10/18 AM-4 o pow. 0.0189 ha

Przetarg na sprzedaż budynku garażowego o pow. użytkowej 15,80 m2 położonego w zespole garaży przy ul. Bartosz Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich w Ząbkowicach Śląskich z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1/10 w działce nr 10/18 AM-4 obręb Osiedle Wschód o pow. 0.0189 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00041880/2

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 17 000 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: Ząbkowice Śląskie, działka nr 35/7 AM-13 obręb Centrum o pow. 0,2282 ha

Adres nieruchomości Ząbkowice Śląskie, działka nr 35/7 AM-13 obręb Centrum o pow. 0,2282 ha

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich stanowiącej działkę nr 35/7 obręb Centrum o pow. 0,2282 ha.

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 18 000 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: Ząbkowice Śląskie, ul Kłodzka 6, działki nr 47/3 i 47/4 o pow. 0,0443 ha. AM-11, Obręb Centrum

Adres nieruchomości Ząbkowice Śląskie, ul Kłodzka 6, działki nr 47/3 i 47/4 o pow. 0,0443 ha. AM-11, Obręb Centrum

Przetarg na II Rokowania po VIII przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr. 5 o pow. 76,85 m2 położonym na II piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. kłodzkiej 6 wraz z udziałem wynoszącym 976/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działek nr 47/3 i 47/4 AM-11, obręb Centrum o łącznej po. 0,0443 ha.

Typ przetargu Rokowania

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość zabudowana

Cena wywoławcza 50 000 zł

Data przetargu

Uchwały Rady

uchwała nr: LXVI/364/2018

uchwała nr LXVI/364/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przedłużenia ulicy Kamienieckiej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie

Status Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2591

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 2591 z dnia

uchwała nr: LXV/363/2018

uchwała nr LXV/363/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: LXV/362/2018

uchwała nr LXV/362/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Status Obowiązująca

uchwała nr: LXIV/361/2018

uchwała nr LXIV/361/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLVI/273/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Ząbkowice Śląskie pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.

Status Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1947

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 1947 z dnia

uchwała nr: LXIV/360/2018

uchwała nr LXIV/360/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

Status Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1946

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 1946 z dnia

uchwała nr: LXIV/359/2018

uchwała nr LXIV/359/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole i przedszkolu oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

Status Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1945

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 1945 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 113/2018

zarządzenie nr 113/2018

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 112/2018

zarządzenie nr 112/2018

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Ambickiej inspektorowi ds. dróg i mostów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 110/2018

zarządzenie nr 110/2018

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 109/2018

zarządzenie nr 109/2018

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 108/2018

zarządzenie nr 108/2018

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 107/2018

zarządzenie nr 107/2018

wydane przez Burmistrza

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 101/2018 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty na usługę pn.: "Zakup koszulek i dresów dla zawodników i trenerów (stroje siatkarskie) w ramach projektu pm. "Przyjaźń bez granic"

Status Obowiązujące

Tablica ogłoszeń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij