Zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

  1. dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł
  2. dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł
  3. dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł

 
Podana wysokość diet obowiązuje także w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania.

Podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 1-3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.