Rada Miejska Ząbkowic Śląskich
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 816 53 05 lub 74 816 53 07

e-mail: rada@zabkowiceslaskie.pl

 

 


 


Przewodniczący Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

 

Andrzej DOMINIK

 

 


 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

 

Dorota SIERKA

 

 


 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

 

Ryszard PAWŁOWSKI