Oświadczenie majątkowe- początek kadencji 2014

Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.+ wyjasnienie do oświadczenia

Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.