Oświadczenie majątkowe- początek kadencji 2014

Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.+ wyjasnienie do oświadczenia

Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r. + wyjaśnienie do oświadczenia
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r. - zakończenie kadencji