W załączeniu znajduje się Obwieszczenie Burmistrza z dnia 7 kwietnia 2015 r.  informujące o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.