W załączniku do Zarządzenia znajdują się wykazy składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych