Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r

Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r

Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w 2016 r.

Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.