Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.

Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.