Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.

Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.

Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w 2016 r.

Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.