Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.

Oświadczenie majątkowe złożone za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.