Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl


NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwarka

Rok uchwalenia

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 254/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania dla zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 253/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmieniające Zarządzenie w sprawie stworzenia bazy osób do udziału w postępowaniach przetargowych prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 252/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 251/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie przeprowadzenia dodatkowej obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Ząbkowic Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 250/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania stałej komisji odbiorowej zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych przez Gminę Ząbkowice oraz do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych dla w/w zadań

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 248/2017

wydane przez Burmistrrza

z dnia

w sprawie zasad, trybu i wysokości opłat za udostępnianie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Ząbkowice Śląskie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 247/2017

wydane przez Burmistrz

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 246a/207

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 246/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powierzenia realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +" oraz przyznania środków finansowych Szkole Podstawowej w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu,Stolec 101, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 245/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich wraz z informacją o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocze 2017 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 244/2017

wydane przez Burmistrz

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania skierowań na zawarcie umów najmu na lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ząbkowice Śląskie.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 243/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 242/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Noblistów Polskich przy Pl. Marii Skłodowskiej Curie 1 Ząbkowicach Śląskich.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 241/2017

wydane przez Burmistrz

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 240/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 239/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z udzieleniem dotacji celowej ze środków budżetu gminy Ząbkowice Śląskie pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie, na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 238/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 237/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 236/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 235/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 54/2017 w sprawie ustalenia wysokości i zasad rozliczenia rekompensaty oraz zakresu świadczenia usług w ramach zadania publicznego powierzonego Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 234/2107

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017r. "Wyprawka szkolna".

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 233/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 232/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 231/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr:

zarządzenie nr 230/2017

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij