Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn.: " Rewitalizacja terenów zielonych w obrębie miasta Ząbkowice Sląskie"

zamówienie na Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn.: " Rewitalizacja terenów zielonych w obrębie miasta Ząbkowice Sląskie"

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.271.1.61.2016.BC

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie, Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie do (i z) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

zamówienie na Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie do (i z) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.271.2.3.2016.BC

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie- odcinek nr 2 ulica Żeromskiego wraz z parkingiem

zamówienie na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie- odcinek nr 2 ulica Żeromskiego wraz z parkingiem

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.2.4.2016.BC

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice ŚLąskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Budowa toalety publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich

zamówienie na Budowa toalety publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272..2.2.2016.BC

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Bieżące utrzymanie dróg publicznych polegające na likwidacji przełomów i remontach cząstkowych ulic i chodników w 2016 roku na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie

zamówienie na Bieżące utrzymanie dróg publicznych polegające na likwidacji przełomów i remontach cząstkowych ulic i chodników w 2016 roku na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.271.2.1.2016.BC

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie,ul. 1 Maja 15, Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Organizacja usługi transportowej osób na potrzeby zadań wynikających z działalności Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

zamówienie na Organizacja usługi transportowej osób na potrzeby zadań wynikających z działalności Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy EKS.4464.1.465.2015.BC

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejksi Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie, Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śl. nad osobami. które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej opieki pozbawione (18 ooo godz. rocznie)

zamówienie na Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śl. nad osobami. które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej opieki pozbawione (18 ooo godz. rocznie)

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BZP-334528-2015

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Ślaskich

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. Osiedle XX-lecia 52

zamówienie na: Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są tej opieki pozbawione (18 000 godz. rocznie)

zamówienie na Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są tej opieki pozbawione (18 000 godz. rocznie)

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy BZP 322478-2015

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. Osiedle XX-lecia 52, pok. Nr1

zamówienie na: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie

zamówienie na Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.271.1.17.2015.BC

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Udzielenie Gminie Ząbkowice Śląskie kredytu długoterminowego w kwocie 1 723 500 zł

zamówienie na Udzielenie Gminie Ząbkowice Śląskie kredytu długoterminowego w kwocie 1 723 500 zł

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.271.1.19.2015.BC

zamawiający Gmina Ząbkowice ŚLąskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Zakup materiałów do wykonania piłkochwytów na terenie boiska w Bobolicach

zamówienie na Zakup materiałów do wykonania piłkochwytów na terenie boiska w Bobolicach

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy FZ.033.35.2015.MS

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2020

zamówienie na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2020

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy FZ.271.5.2015.DW

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 obręb Szklary Huta

zamówienie na Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 obręb Szklary Huta

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.271.2.16.2015.BC

zamawiający Gmina Ząbkowice Sląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski, ul. 1 Maja 15, Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Utwardzenie dróg wewnętrznych- działki 33/3, 51/6, 38/2 w miejscowości Bobolice

zamówienie na Utwardzenie dróg wewnętrznych- działki 33/3, 51/6, 38/2 w miejscowości Bobolice

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.271.2.15.2015.BC

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski, ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice SLąskie, Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Ząbkowicach Śląskich

zamówienie na Przebudowa ulicy Ogrodowej w Ząbkowicach Śląskich

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.271.2.14.2015.BC

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski ul. 1 Maja 57-200 Ząbkowice Śl. Biuro Obsługi Interesanta

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij