Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: "ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, C.O i kotłowni w budynku przedszkolnym nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

zamówienie na "ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, C.O i kotłowni w budynku przedszkolnym nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 w Biurze Obsługi Interesanta

zamówienie na: "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od 40+650 do 42+260 w M.KLUCZOWA"

zamówienie na "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od 40+650 do 42+260 w M.KLUCZOWA"

nr sprawy ZP.271.1.3.2018.EO

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 w Biurze Obsługi Interesanta

zamówienie na: Udzielenie Gminie Ząbkowice Śląskie Kredytu Długoterminowego w Kwocie 9 398 320,28 zł.

zamówienie na Udzielenie Gminie Ząbkowice Śląskie Kredytu Długoterminowego w Kwocie 9 398 320,28 zł.

nr sprawy ZP.271.1.5.2018

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 w Biurze Obsługi Interesanta

zamówienie na: Zakup urządzeń dla placów zabaw w miejscowości Bobolice, Strąkowa

zamówienie na Zakup urządzeń dla placów zabaw w miejscowości Bobolice, Strąkowa

nr sprawy GN.271.1.45.2018

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 w Biurze Obsługi Interesanta

zamówienie na: Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

zamówienie na Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

nr sprawy ZP.271.1.6.2018

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 w Biurze Obsługi Interesanta

zamówienie na: Remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich -pokoje Nr 1 i 2

zamówienie na Remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich -pokoje Nr 1 i 2

nr sprawy OR.271.1.9.2018

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 w Biurze Obsługi Interesanta

zamówienie na: Zakup koszulek i dresów dla zawodników i trenerów (stroje siatkarskie) w ramach projektu pn.: "Przyjaźń bez granic"

zamówienie na Zakup koszulek i dresów dla zawodników i trenerów (stroje siatkarskie) w ramach projektu pn.: "Przyjaźń bez granic"

nr sprawy FZ.271.2.2018

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: zakup wyposażenia sportowego wraz z dostawą sprzętu koniecznego do organizacji turniejów piłki siatkowej w ramach projektu "Przyjaźń bez granic" współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

zamówienie na zakup wyposażenia sportowego wraz z dostawą sprzętu koniecznego do organizacji turniejów piłki siatkowej w ramach projektu "Przyjaźń bez granic" współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

nr sprawy FZ.271.4.2018.DW

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 w Biurze Obsługi Interesanta

zamówienie na: Zakup koszulek i dresów dla zawodników i trenerów (stroje siatkarskie) w ramach projektu pn.: "Przyjaźń bez granic"Zakup koszulek i dresów dla zawodników i trenerów (stroje siatkarskie) w ramach projektu pn.: "Przyjaźń bez granic"

zamówienie na Zakup koszulek i dresów dla zawodników i trenerów (stroje siatkarskie) w ramach projektu pn.: "Przyjaźń bez granic"Zakup koszulek i dresów dla zawodników i trenerów (stroje siatkarskie) w ramach projektu pn.: "Przyjaźń bez granic"

nr sprawy FZ.271.2.2018.MS

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Zakup koszulek i dresów dla zawodników i trenerów (stroje siatkarskie) w ramach projektu pn.: "Przyjaźń bez granic"

zamówienie na Zakup koszulek i dresów dla zawodników i trenerów (stroje siatkarskie) w ramach projektu pn.: "Przyjaźń bez granic"

nr sprawy FZ.271.2.2018

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową Nr 8 z drogą wojewódzką Nr 385 w Ząbkowicach Śląskich

zamówienie na Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową Nr 8 z drogą wojewódzką Nr 385 w Ząbkowicach Śląskich

nr sprawy ZP.271.1.4.2018.

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Obsługa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

zamówienie na Obsługa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

nr sprawy GN.271.1.21.2018

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Bieżące utrzymanie dróg i placów w 2018 roku na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

zamówienie na Bieżące utrzymanie dróg i placów w 2018 roku na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

nr sprawy ZP.271.1.2.2018

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie

zamówienie na Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie

nr sprawy IGP.271.6.2018

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie

zamówienie na Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie

nr sprawy ZP.271.2.15.2017

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij