Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Na zakup nagród dla uczestników konkursu „Najładniejsze stoisko Jarmarku Bożonarodzeniowego”, „Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy”, „Potrawa Bożonarodzeniowa” na Ząbkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy w ramach projektu „Kultura i sport nas zbliżają” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

zamówienie na Na zakup nagród dla uczestników konkursu „Najładniejsze stoisko Jarmarku Bożonarodzeniowego”, „Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy”, „Potrawa Bożonarodzeniowa” na Ząbkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy w ramach projektu „Kultura i sport nas zbliżają” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

nr sprawy RP.271.62.2017.AMR

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Wydruk i dostawa plakatów A2 na zadanie Ząbkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy w ramach projektu „Kultura i sport nas zbliżają”

zamówienie na Wydruk i dostawa plakatów A2 na zadanie Ząbkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy w ramach projektu „Kultura i sport nas zbliżają”

nr sprawy RP.271.57.2017.AMR

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Występ artystów na Ząbkowickim Jarmarku Bożonarodzeniowym w ramach programu „Kultura i sport nas zbliżają” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

zamówienie na Występ artystów na Ząbkowickim Jarmarku Bożonarodzeniowym w ramach programu „Kultura i sport nas zbliżają” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

nr sprawy RP.271.59.2017.AMR

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Wykonanie filmu promocyjnego z zadania Ząbkowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w ramach programu „Kultura i sport nas zbliżają” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

zamówienie na Wykonanie filmu promocyjnego z zadania Ząbkowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w ramach programu „Kultura i sport nas zbliżają” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

nr sprawy RP.271.61.2017.AMR

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Wydruk i dostawa ulotek na zadanie Ząbkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy w ramach projektu „Kultura i sport nas zbliżają”

zamówienie na Wydruk i dostawa ulotek na zadanie Ząbkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy w ramach projektu „Kultura i sport nas zbliżają”

nr sprawy RP.271..56.2017.AMR

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Wydruk i dostawa banerów na zadanie Ząbkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy w ramach projektu „Kultura i sport nas zbliżają”

zamówienie na Wydruk i dostawa banerów na zadanie Ząbkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy w ramach projektu „Kultura i sport nas zbliżają”

nr sprawy RP.271..58.2017.AMR

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Dysk przenośny zewnętrzny 1TB , USB 3.0- 5 szt.

zamówienie na Dysk przenośny zewnętrzny 1TB , USB 3.0- 5 szt.

nr sprawy FZ.271.10.2017.MS

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualny zwrot

zamówienie na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualny zwrot

nr sprawy ZP.271.2.14.2017

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

rodzaj zamówienia Usługi społeczne i inne szczególne usługi

wartość szacunkowa poniżej 750 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie, Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Przebudowa dróg na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

zamówienie na Przebudowa dróg na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

nr sprawy ZP.271.2.11.2017

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, Biuro Obsługi Interesanta ul. 1 Maja 15

zamówienie na: "Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie misata Ząbkowice Śląskie"

zamówienie na "Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie misata Ząbkowice Śląskie"

nr sprawy IGP.7013.21.2017

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląśkie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul 1 Maja 15, Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

zamówienie na Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

nr sprawy ZP.271.2.10.2017

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski ul. 1 Maja 15 Ząbkowice Śl., Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr3 w Ząbkowicach Śląskich

zamówienie na rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr3 w Ząbkowicach Śląskich

nr sprawy IGP.7013.35.2017

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul 1 Maja 15, Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych terenie miasta Ząbkowice Śląskie” - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śląskich

zamówienie na Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych terenie miasta Ząbkowice Śląskie” - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śląskich

nr sprawy IGP.7013.35.2017

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, Biuro Obslugi Interesanta

zamówienie na: Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych terenie miasta Ząbkowice Śląskie” - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Piastowskiej 1 w Ząbkowicach Śląskich

zamówienie na Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych terenie miasta Ząbkowice Śląskie” - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Piastowskiej 1 w Ząbkowicach Śląskich

nr sprawy IGP.7013.34.2017

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, Biuro Obslugi Interesanta

zamówienie na: Rewitalizacja terenów miejskich w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Głowackiego 3,3a - zagospodarowanie terenu

zamówienie na Rewitalizacja terenów miejskich w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Głowackiego 3,3a - zagospodarowanie terenu

nr sprawy GN.271.1.33.2017

zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, Biuro Obslugi Interesanta

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij