Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl


NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwarka

Rok uchwalenia

uchwała nr: LX/337/2017

uchwała nr LX/337/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: LX/336/2017

uchwała nr LX/336/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: LX/335/2017

uchwała nr LX/335/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Status Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=278

uchwała nr: LX/334/2017

uchwała nr LX/334/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru miasta Ząbkowice Śląskie

Status Obowiązująca

uchwała nr: LX/333/2017

uchwała nr LX/333/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Status Obowiązująca

uchwała nr: LX/332/2017

uchwała nr LX/332/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/331/2017

uchwała nr LIX/331/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Status Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5617

uchwała nr: LIX/330/2017

uchwała nr LIX/330/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/329/2017

uchwała nr LIX/329/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/328/2017

uchwała nr LIX/328/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie Uchwała budżetowa na 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/327/2017

uchwała nr LIX/327/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/326/2017

uchwała nr LVIII/326/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do opracowania "Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie".

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/325/2017

uchwała nr LVIII/325/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ząbkowicki Ośrodek Kultury w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/324/2017

uchwała nr LVIII/324/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ząbkowice Śląskie

Status Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5368

uchwała nr: LVIII/323/2017

uchwała nr LVIII/323/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Status Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5367

uchwała nr: LVIII/322/2017

uchwała nr LVIII/322/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będącej w zakresie zadań własnych gminy

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5366

uchwała nr: LVIII/321/2017

uchwała nr LVIII/321/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVII/320/2017

uchwała nr LVII/320/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVI/319/2017

uchwała nr LVI/319/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

Status Obowiązująca

Uwagi Zmianie ulega Uchwała Nr LIII/301/2017 http://bip.zabkowiceslaskie.pl/resolutions/content/2432

uchwała nr: LVI/318/2017

uchwała nr LVI/318/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030"

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij