Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XX/123/2019

uchwała nr XX/123/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie - "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich"

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/122/2019

uchwała nr XX/122/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/121/2019

uchwała nr XX/121/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich i nadania jej statutu

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6226

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6226

uchwała nr: XX/120/2019

uchwała nr XX/120/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6225

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6225

uchwała nr: XX/119/2019

uchwała nr XX/119/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/118/2019

uchwała nr XIX/118/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2019-2040

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/117/2019

uchwała nr XVIII/117/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres kadencji w latach 2020-2023

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/116/2019

uchwała nr XVIII/116/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Brodziszów

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/115/2019

uchwała nr XVIII/115/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr LXIX/376/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Ząbkowicach Śląskich oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Ząbkowicach Śląskich

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5677

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5677

uchwała nr: XVIII/114/2019

uchwała nr XVIII/114/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2019-2023

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5676

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5676

uchwała nr: XVIII/113/2019

uchwała nr XVIII/113/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/112/2019

uchwała nr XVIII/112/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ząbkowic Śląskich oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/111/2019

uchwała nr XVIII/111/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVII/110/2019

uchwała nr XVII/110/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2019-2040

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVI/109/2019

uchwała nr XVI/109/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr LXXV/405/2018 w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5231

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5231

uchwała nr: XVI/108/2019

uchwała nr XVI/108/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2019/5230/

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5230

uchwała nr: XVI/107/2019

uchwała nr XVI/107/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania i wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVI/106/2019

uchwała nr XVI/106/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, nie stanowiących własności Gminy

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVI/105/2019

uchwała nr XVI/105/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/104/2019

uchwała nr XV/104/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/103/2019

uchwała nr XV/103/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2040

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/102/2019

uchwała nr XV/102/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/101/2019

uchwała nr XV/101/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie dla obszaru położonego przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4721

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4721

uchwała nr: XIV/100/2019

uchwała nr XIV/100/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIV/99/2019

uchwała nr XIV/99/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij