Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXII/147/2019

uchwała nr XXII/147/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr IX/68/2019 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7692

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 7692

uchwała nr: XXII/146/2019

uchwała nr XXII/146/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7740

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 7740

uchwała nr: XXII/145/2019

uchwała nr XXII/145/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec – tereny zurbanizowane

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/144/2019

uchwała nr XXII/144/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec – tereny rolne i leśne oraz farmy wiatrowe

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/143/2019

uchwała nr XXII/143/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/142/2019

uchwała nr XXII/142/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7739

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 7739

uchwała nr: XXII/141/2019

uchwała nr XXII/141/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr IV/17/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7738

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 7738

uchwała nr: XXII/140/2019

uchwała nr XXII/140/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ząbkowice Śląskie, w roku szkolnym 2019/2020

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7737

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 7737

uchwała nr: XXII/139/2019

uchwała nr XXII/139/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wystąpienia Gminy Ząbkowice Śląskie z Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi Uchwałą nr LI/290/2017 Gmina zawarła porozumienie o utworzeniu Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej

uchwała nr: XXII/138/2019

uchwała nr XXII/138/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Ząbkowice Śląskie do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/137/2019

uchwała nr XXII/137/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/134/2019

uchwała nr XXI/134/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylająca uchwałę Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6969

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6969

uchwała nr: XXI/133/2019

uchwała nr XXI/133/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6968

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6968

uchwała nr: XXI/132/2019

uchwała nr XXI/132/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6967

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6967

uchwała nr: XXI/131/2019

uchwała nr XXI/131/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VIII/60/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, nie stanowiących własność Gminy.

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij