Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 294/2019

zarządzenie nr 294/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie programów i trybów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 293/2019

zarządzenie nr 293/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu o Doroczne Wyróżnienie Burmistrza Ząbkowic Śląskich "Ząbkowickie Krzywe Wieże"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 292/2019

zarządzenie nr 292/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Brandys - inspektorowi ds. budownictwa i inwestycji

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 290/2019

zarządzenie nr 290/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Szkolnych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 289/2019

zarządzenie nr 289/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w imieniu Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie realizacji projektu pn.: "Aktywna integracja - czas na zmiany" w ramach konkursu nr RPDS.09.10.01-IP.02-02-366/19 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne, jednostce organizacyjnej - Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 287/2019

zarządzenie nr 287/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zasad i trybu udostępniania dokumentacji z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 288/2019

zarządzenie nr 288/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 285/2019

zarządzenie nr 285/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności w imieniu Gminy Ząbkowice Śląskie przy realizacji mikroprojektu pn."Razem w aktywnej starości" , numer rejestracyjny CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0080002107 jednostce organizacyjnej - Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 284/2019

zarządzenie nr 284/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Likwidatora jednostki budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie- "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich" oraz przyjęcia Harmonogramu czynności zakończenia działalności tej gminnej jednostki organizacyjnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 281/2019

zarządzenie nr 281/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 283/2019

zarządzenie nr 283/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 146/2017 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 282/2019

zarządzenie nr 282/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 145/2017 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o częściową dopłatę do czesnego dla nauczycieli placówek oświatowych Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 280/2019

zarządzenie nr 280/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne w 2020 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 279/2019

zarządzenie nr 279/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 44/2016 w sprawie powołania komisji do dokonania spisu rzeczy znajdujących się w lokalach stanowiących własność Gminy, celem przeniesienia ich do utworzonego depozytu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 278/2019

zarządzenie nr 278/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ustalenia stawek czynszu

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr 90 /2009 z dnia 6 listopada 2009 roku

zarządzenie nr: 277/2019

zarządzenie nr 277/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Silarskiej-- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Braszowicach pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki, w granicach zwykłego zarządu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 275/2019

zarządzenie nr 275/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 274/2019

zarządzenie nr 274/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 276/2019

zarządzenie nr 276/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie udzielenia Pani Anecie Łęskiej- Dyrektorowi Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Stolcu pełnomocnictwa do przystąpienia do programu "m-Legitymacja szkolna".

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 273/2019

zarządzenie nr 273/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji wniosków o przyznanie środków z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie stanowiących fundusz sołecki oraz realizacji zadań z zakresu funduszu sołeckiego w Gminie Ząbkowice Śląskier

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 271/2019

zarządzenie nr 271/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie od 1 listopada 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 270/2019

zarządzenie nr 270/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie aktualizacji statystycznej liczby uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie w 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 269/2019

zarządzenie nr 269/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie w okresie od 1 listopada 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 268/2019

zarządzenie nr 268/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie aktualizacji statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie w 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 272/2019

zarządzenie nr 272/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij