Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 221/2019

zarządzenie nr 221/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 220/2019

zarządzenie nr 220/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ustalenia służebności gruntowej przejazdu i przechodu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 219/2019

zarządzenie nr 219/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Popławskiemu - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich pełnomocnictwa do przystąpienia do programu "Legitymacja szkolna"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 218/2019

zarządzenie nr 218/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 217/2019

zarządzenie nr 217/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 216/2019

zarządzenie nr 216/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 215/2019

zarządzenie nr 215/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 214/2019

zarządzenie nr 214/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 213/2019

zarządzenie nr 213/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 212/2019

zarządzenie nr 212/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie w ramach otrzymanej dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 211/2019

zarządzenie nr 211/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Likwidatora jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Noblistów Polskich Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Ząbkowicach Śląskich oraz przyjęcia Harmonogramu czynności zakończenia działalności tej gminnej jednostki organizacyjnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 210/2019

zarządzenie nr 210/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Likwidatora jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Wybickiego ul. Powstańców Warszawy 8b/c w Ząbkowicach Śląskich oraz przyjęcia Harmonogramu czynności zakończenia działalności tej gminnej jednostki organizacyjnej

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzanie Nr 196/2019

zarządzenie nr: 209/2019

zarządzenie nr 209/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie obiektów sportowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 208/2019

zarządzenie nr 208/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ząbkowice Śląskie na potrzeby budowy infrastruktury technicznej

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr 138/2017 Traci moc Zarządzenie Nr 192/2019

zarządzenie nr: 207/2019

zarządzenie nr 207/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 206/2019

zarządzenie nr 206/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu "Najładniejsza Posesja i Balkon w Gminie Ząbkowice Śląskie w 2019 roku " oraz powołania Komisji Konkursowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 205/2019

zarządzenie nr 205/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Gminy Ząbkowice Śląskie w imieniu Burmistrza Marcina Orzeszka podczas przekazania obrazu Michaela Willmanna "Obnażenie Chrystusa z szat " Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 201/2019

zarządzenie nr 201/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 200/2019

zarządzenie nr 200/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 284/2016 w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia procedury otwierania kaset na monety w automatycznych toaletach publicznych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 204/2019

zarządzenie nr 204/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 50/2019 w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ząbkowice Śląskie, nie stanowiących jej własności

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 203/2019

zarządzenie nr 203/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 202/2019

zarządzenie nr 202/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 199/2019

zarządzenie nr 199/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 197/2019

zarządzenie nr 197/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Noblistów Polskich Pl. M.Skłodowskiej - Curie 1 w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 196/2019

zarządzenie nr 196/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Wybickiego ul. Powstańców Warszawy 8b/c w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij