Brak treści artykułu

Załączniki:

Zmiana do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy
Treść zapytania ofertowego
Zmieniony formularz ofertowy
Informacja o zmianie terminu skłądania ofert do dnia 20 grudnia 2016