Protokoły z Sesji Rady Miejskiej VII Kadencji umieszczane w porządku chronologicznym.Załączniki:

Nr 1 z dnia 1 grudnia 2014 r.
Nr 2 z dnia 29 grudnia 2014
Nr 3 z dnia 29 stycznia 2015 r.
Nr 4 z dnia 16 lutego 2015 r.
Nr 5 z dnia 26 marca 2015 r.
Nr 6 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
Nr 7 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Nr 8/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
Nr 9 z dnia 27 maja 2015 r.
Nr 10 z dnia 15 czerwca 2015 r.
Nr 14 z dnia 27 sierpnia 2015
Nr 15 z dnia 14 września 2015
Nr 12 z dnia 29 czerwca 2015
Nr 13 z dnia 31 lipca 2015