Wnioski o wydanie decyzji środowiskowych:Załączniki:

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej IGP.6220.15.2015.KSz
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej rozbudowy stacji elektroenergetycznej obręb Olbrachcice Wielkie
Wniosek o wydanie decyzji dotyczacej Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla odcinka Grochowiska-Pawłowice
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej IGP.6220.8.2015.KSZ
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie ul. Kamienieckiej
Wniosek Zakłądu Gospodarki Komunalnej o wydanie decyzji środowiskowej w przedmiocie przebudowy instalacji do energetycznego spalania paliw zlokalizowanej w Ząbkowicach ŚL.
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - przebudow drogi powiatowej nr. 3177Dw m. Stolec
wniosek-w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy warsztatu blacharsko - lakierniczego na dz. nr 368/152 obręb Szklary
Wniosek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Trzemesznaubezpieczenie koryta w m. Zwrócona g. Ząbkowice Sląskie
Wniosek dotyczący budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazaową telefonii komórkowej sieci Orange Polska
Wniosek w sprawie wyd dec środ - Rozbudowa zakładu produkcyjnego paliwo energetyczne w postaci pelletów oraz pellet ściółkowy o nową linię produkcyjną wraz z suszarnią biomasy na działce 33, obręb Sadlno w Ząbkowicach Śląskich
Wniosek w sprawie wyd dec środ - budowa inst fotowoliaicznej na terenie działki o nr. ewid. 165 obręb ewidencyjny Kluczowa, położonej w gminie Ząbkowice Śląskie
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej IGP.6220.13.2019.MS.KSZ
Wniosek o wydanie decyzji dotyczący budowy stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL Sp. z o.o.
Wniosek dotyczący budowy obiektu handlowo-usługowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej