Burmistrz Ząbkowic Śląskich na podstawie Uchwały Nr V/26/08 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 25 kwietnia 2008 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w 2018 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ząbkowice Ślaskie.


Termin naboru wniosków : 28 czerwca 2018r.

kwota przeznaczona na dotację w budżecie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na 2018 rok  :
150 000,00 zł.Załączniki:

Treśc ogłoszenia
Wniosek o udzielenie dotacji
Formularz sprawozdania
Wzór umowy