Skład Komisji

1. Bożena Gwóźdź - Przewodnicząca
2. Grażyna Sobór - Zastępca Przewodniczącego
3. Małgorzata Grzesik - członek
4. Irena Szewczyk - członek
5. Ewa Żurek - członekZałączniki:

Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM VIII kadencji na rok 2019
Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM VIII kadencji na rok 2020
Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM VIII kadencji na rok 2021