Skład Komisji

1. Bożena Gwóźdź - Przewodnicząca
2. Grażyna Sobór - Zastępca Przewodniczącego
3. Małgorzata Grzesik - członek
4. Krzysztof Cupiał - członek