Brak treści artykułu

Załączniki:

Interpelecja Radnego Franciszka Gawędy z dnia 26 lutego 2019 roku
Odpowiedź na interpelację