Rb-27S, Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS

Załączniki:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 od poczatku roku do dnia 31 marca 2019 roku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od poczatku roku do dnia 31 marca 2019 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst według stanu na koniec I kwartału 2019 roku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2019 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst -okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst- okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku
Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od poczatku roku dod nia 30 czerwca 2019 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst- okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2019 roku
Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst -okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 30 września 2019 roku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 wrzesnia 2019 roku