Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, działka nr 64/12 AM-6 Obręb Centrum o pow. 0,1144 ha