Protokoły z Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji umieszczane w porządku chronologicznym.

Załączniki:

Nr 6 z dnia 9 stycznia 2019 roku
Nr 7 z dnia 25 stycznia 2019 roku
Nr 8 z dnia 28 lutego 2019 roku