Protokoły z Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji umieszczane w porządku chronologicznym.

Załączniki:

Nr 6 z dnia 9 stycznia 2019 roku
Nr 7 z dnia 25 stycznia 2019 roku
Nr 8 z dnia 28 lutego 2019 roku
Nr 9 z dnia 12 marca 2019 roku
Nr 10 z dnia 28 marca 2019 roku
Nr 11 z dnia 30 kwietnia 2019 roku
Nr 12 z dnia 30 maja 2019 roku
Nr 13 z dnia 13 czerwca 2019 roku
Nr 14 z dnia 28 czerwca 2019 roku
Nr 15 z dnia 24 lipca 2019 roku
Nr 16 z dnia 29 sierpnia 2019 roku
Nr 17 z dnia 13 września 2019 roku