Burmistrz Ząbkowic Śląskich

Marcin Orzeszek

tel. +48 74 816-53-09

e-mail: marcin.orzeszek@zabkowiceslaskie.pl

Marcin Orzeszek Urodził się 10 września 1979 roku w Ząbkowicach Śląskich. Ukończył administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Realizuje się w pracy jako samorządowiec.

W roku 2006 został najmłodszym radnym, Rady Powiatu Ząbkowickiego gdzie pracował w dwóch komisjach, Komisji Budżetu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich zaczynając od referenta do kierownika wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości.

Pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Sportu i Rekreacji gdzie zajmował się inwestycjami sportowymi na Dolnym Śląsku w szczególności koordynacją rządowo-samorządowego programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Województwie Dolnośląskim.

Od 1 lutego 2010 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego powierzył mu obowiązki Kierownika Działu Monitoringu Infrastruktury Krytycznej Województwa. Reprezentował Wojewodę Dolnośląskiego w Radzie Społecznej przy PSP ZOZ "Pomoc Doraźna" w Ząbkowicach Śląskich.

Był członkiem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej oraz pełnił funkcję delegata na zjazdach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pełnił zaszczytną funkcję członka Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Od 20 marca 2010 roku kieruje Platformą Obywatelską RP w Powiecie Ząbkowickim.

Marcin Orzeszek jest również członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia

W przeprowadzonym przez portal „Puls Biznesu” ogólnopolskim konkursie Marcin Orzeszek został wyróżniony w kategorii Samorządowi Menedżerowie Regionu 2013, w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki”.

W grudniu 2015r. został powołany jako jeden z trzech przedstawicieli strony samorządowej do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 


Zastępca Burmistrza

 

tel. +48

e-mail:


 

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

tel. +48 74 816-53-35

e-mail: beata.bedri@zabkowiceslaskie.pl


 

Sekretarz Gminy

Justyna Giryn

tel. +48 74 816-53-10

e-mail: justyna.giryn@zabkowiceslaskie.pl