Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, działka: nr 21/50, AM-9, obręb Osiedle Wschód o pow. 0,1503 ha