Burmistrz Ząbkowic Śląskich na podstawie Uchwały Nr V/26/08 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sląskich z dnia 25 kwietnia 2008 r. ogłasza II nabór wniosków o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Sląskie w 2015 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ząbkowice SL.

 

Kwota przeznaczona na dotacje to: 100 000 zł

Termin składania wniosków: 15 maja 2015 r.

 

Zawiadomienie o zmianie terminu składania wniosków znajduje się w załączniku