Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, działka nr 21/7 AM-9 obręb Osiedle Wschód o pow. 0,1183 ha