Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, działka nr 21/19 AM-9 obręb Osiedle Wschód o pow. 0,1175 ha