Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, działka nr 21/21 AM-9 obręb Osiedle Wschód o pow. 0,1685 ha