Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, ul. Marii Konopnickiej, części działki nr 90/23 wraz z komórką nr 18 AM-12 Obręb Centrum o pow. 6 m2
Informacja o wyniku przetargu