Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie,działka nr 21/3 AM-9 obręb Osiedle Wschód o pow. 0,1494 ha