Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, działka nr 27/3 AM-5 Obręb Centrum o pow.0,0050 ha