Brak treści artykułu

Załączniki:

Braszowice, działka nr nr 205/1 o pow. 1,0000 ha
Lista osób dopuszczonych do przetargu
Informacja o wyniku przetargu