Brak treści artykułu

Załączniki:

Pawłowice, działka nr 17/1 AM-1, obręb Pawłowice o pow. 0.1352 ha
Informacja o wyniku przetargu