Brak treści artykułu

Załączniki:

Pawłowice, działka nr 17/4 AM-1, obręb Pawłowice o pow. 0.1078 ha