Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie,działka nr 21/59 AM-9 obręb Osiedle Wschód o pow. 0,1306 ha
Informacja o wyniku przetargu
Sprostowanie informacji o wyniku przetargu w związku z omyłka pisarską