https://zabkowiceslaskie.logintraZaproszenie do złożenia ofertyde.net/rejestracja/przetargi.htmlZałączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty
Projekt umowy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór oferty
Załącznik do oferty - formularz rzeczowo - cenowy