Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, ul. Orkana dzierżawa części działki nr 22/22 o pow. 15 m2, AM-4 , Obręb Osiedle Wschód
Informacja o wynikach przetargu