Brak treści artykułu

Załączniki:

Pawłowice, działka nr 132/7 AM-1, obręb Pawłowice o pow. 0.1291 ha
Informacja o wyniku przetargu