Brak treści artykułu

Załączniki:

Pawłowice, działka nr 132/9 AM-1, obręb Pawłowice o pow. 0.1287 ha