Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, ul.Bohaterów Getta , część działki nr 46/16 AM-10 obręb centrum o pow.2,5 m2
Informacja o wyniku przetargu