Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, działka nr 13/2 AM 6 obręb Osiedle Wschód o pow. 0.7058 ha
Informacja o wyniku przetargu