Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, działka nr 37/25 AM-13, obręb Centrum o pow. 0,2389 ha, działka nr 37/21 AM-13, obręb Centrum o pow. 0,0268 ha
Lista osób dopuszczonych do przetargu
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU